Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

DC INVERTER

Umožňuje přizpůsobit výkon tepelného čerpadla v každém okamžiku skutečné potřebě tepla daného objektu.

  • vyšší eneregetická účinnost
  • plynulý chod s výrazným omezením počtu cyklů ON/OFF tepelného čerpadla a s tím související prodloužení životnosti kompresoru
  • omezení tvorby námrazy na výměníku venkovní jednotky a související snížení tepelné ztráty potřebné pro odtávání
  • snížení provozní hlučnosti
  • napájecí proud odpovídá skutečné spotřebě tepla
  • nižší rozběhový proud kompresoru, snížení požadavků na jistič a platby za jistič
  • možnost funkce bez akumulačního zásobníku topení (při zachování požadavku na minimální průtok), snížení požadavků na prostor